Paslaugos

Kompetentingi aptarnavimo skyriaus darbuotojai teikia VVS Pragma aptarnavimo paslaugas:

  • analizuoja klientų poreikius
  • sudaro pasirinktų modulių diegimo planus
  • įdiegia programas
  • apmoko dirbti su programomis
  • konsultuoja programų naudojimo klausimais
  • atnaujina programas
  • sprendžia iškilusias problemas

Klientų patogumui sudaromos aptarnavimo sutartys, įtraukiant kliento poreikius atitinkančias paslaugas. Nesudarius aptarnavimo sutarties, paslaugos teikiamos klientui prireikus.

Teikiamos programavimo paslaugos pagal užsakymus. Tai leidžia realizuoti specifinius mūsų kuriamų produktų naudotojų poreikius.

Sukurta ir įdiegta užsakymų registravimo ir valdymo sistema. Joje registruojami visi klientų užsakymai.

Paslaugos klasifikuojamos pagal pobūdį, joms suteikiami prioritetai atsižvelgiant į sutartyse numatytas sąlygas.

Paslaugų užsakymai priimami darbo dienomis puslapio apačioje nurodytais telefonais ir elektroniniu paštu.