Finansinės ir mokestinės atskaitomybės dokumentai


Pagrindinės funkcijos

  • Kiekvieno pirminio dokumento įvedimo metu dokumento sumų korespondavimas į buhalterines sąskaitas
  • Didžiosios knygos sąskaitų apyvartos žiniaraščių ir suvestinių, kasos knygos automatinis formavimas iš pirminių dokumentų bei kitų buhalterinių įrašų
  • PVM deklaracijos spausdinimas
  • Įvestų duomenų tikrinimas (duomenų tikrinimo testais)
  • Ataskaitų koregavimas, koreguojant pirminių dokumentų duomenis
  • Balanso formos, pelno (nuostolio) ataskaitos užpildymas iš didžiosios knygos sąskaitų pagal aprašytas formules
  • Pinigų srautų ataskaitos užpildymas pagal aprašytas formules
  • Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos užpildymas pagal aprašytas formules
  • Galimybė naudotis ir pildyti vyr. buhalterio kalendorių, kuris primins apie mokėtinus mokesčius ir pristatytinas ataskaitas ar deklaracijas