Pragma PA

Personalo apskaitos programa

Programa skirta duomenų apie įmonės padalinius tvarkymui, informacijos apie darbuotojus kaupimui, darbo sutarčių, įsakymų, darbo laiko grafikų ir apskaitos žiniaraščių, įvairių ataskaitų ir pranešimų Sodrai formavimui ir spausdinimui.


Pagrindinės funkcijos

  • Personalo apskaita (darbuotojo asmens kortelės, šeimos sudėtis, duomenų registravimas ir kaupimas apie išsilavimą, įgytą kvalifikaciją, karinę įskaitą)
  • Visų tipų įsakymai (priėmimo, atleidimo, atostogų suteikimo ir atšaukimo, komandiruočių, neatvykimo ir k.t.)
  • Nepanaudotų atostogų skaičiavimas
  • Darbo grafikai
  • Įmonės struktūros aprašymas
  • Darbo laiko apskaitos žiniaraščio automatinis formavimas pagal įvestus įsakymų duomenis ir nustatytą darbo grafiką darbuotojui
  • Darbo laiko apskaitos žiniaraštis visos įmonės arba pasirinkto padalinio
  • SD pranešimų formavimas


Daugiau