DU modulio pritaikymas naujam NPD nuo 2017-01-01

Reikalingi atlikti DU modulio konfigūravimo veiksmai aprašyti čia.