Apsikeitimas duomenimis tarp Pragma 3.2 ir Telema EDI

Pragma 3.2 ir Telema EDI sąsaja – tai galimybė apsikeisti elektroniniais duomenimis (EDI). Sąsajos pagalba, vyksta automatinis užsakymų iš pirkėjų priėmimas ir sąskaitų pagal įvykdytus užsakymus atidavimas pirkėjams arba užsakymų tiekėjams atidavimas ir sąskaitų iš tiekėjų priėmimas.


Kaip pradėti naudotis EDI?

  • įsigykite Pragma 3.2 sąsają su Telema modulį;
  • prisijunkite prie Telema tinklo, t.y. susisiekite su Telema atstovais el. paštu telema@telema.com arba telefonu +370 611 22779. Kai pasirašysite sutartį, Jums bus sukurta paskyra Telema EDI sistemoje ir jungtys su Jūsų prekybos partneriais;
  • patikrinkite sutartis su savo prekybos partneriais, pataisykite jas nurodydami EDI kaip kanalą keitimuisi EDI užsakymais ir EDI PVM sąskaitomis-faktūromis.