Sentinel CL

Sentinel Cloud licencijavimas "debesyje"


Pav.

Sentinel Cloud – licencijavimo sprendimas, pritaikytas SaaS (programinės įrangos kaip paslaugos, angl. Software-as-a-Service) modeliui.


Gemalto suteikia galimybę debesų technologijose panaudoti savo patirtį programinės įrangos licencijavimo srityje. Tai bene vienintelis rinkoje siūlomas išbaigtas ir realiai išbandytas SaaS licencijų valdymo sprendimas skirtas debesų technologijoms.


Daugiau